Mieczysław Wieliczko – Olsztyn
Urodzony w Nowy Rok 1949 w Olsztynie. Ukończył studia pedagogiczne w olsztyńskiej WSN, a następnie Uniwersytet Gdański.
Przystąpił do ZPAF w 1985 roku.

Wielokrotny laureat głównych nagród na Biennale Krajobrazu Polskiego w Kielcach: 
 • Grand Prix oraz dyplom im. Jana Bułhaka za wybitne osiągnięcia artystyczne w fotografii ojczystej - 1980.
 • Srebrny medal - 1982.
 • Wyróżnienie i medal Biennale oraz dyplom im. Jana Bułhaka za wybitne osiągnięcia artystyczne w fotografii ojczystej - 1984.
 • Medal 150-lecia fotografii - w uznaniu zasług dla rozwoju fotografii - 1985.
 • Medal Biennale - 1987.

Wielokrotny zdobywca głównych nagród w krajowych konkursach fotograficznych o różnej tematyce: 
 • Wyróżnienie - wystawa aktu i portretu "Apollo" - Olsztyn 1973.
 • Medal brązowy - Międzynarodowa Wystawa Aktu i Portretu "Venus" - Kraków 1981.
 • Dyplom WTF - "Małe formaty" - Warszawa 1981.
 • Brązowy medal - Biennale Fotografii Artystycznej "Dziecko" - Rzeszów 1981.
 • I nagroda - "Wieś polska" - Gorzów Wielkopolski 1981.
 • Srebrny medal - "IV Prezentacje i promocje fotograficzne" - Uniejów 1981.
 • Srebrny medal - "V Prezentacje i promocje fotograficzne" - Uniejów 1983.
 • Srebrny medal - "VI Prezentacje i promocje fotograficzne" - Uniejów 1984.
 • I nagroda - Zaproszeniowa Wystawa Fotografii Przyrodniczej - Poznań 1983.
 • Wyróżnienie - Biennale fotografii artystycznej "Opus 83" - Kamień Pom. 1983.
 • Srebrny medal - Biennale fotografii artystycznej "Dziecko" - Rzeszów 1983.
 • Grand Prix -"Polska fotografia w latach 1944-84" - Warszawa 1984.
 • I nagroda - XIV Gorzowskie Konfrontacje Fotograficzne - Gorzów Wlk 1984.
 • Medal brązowy oraz wyróżnienie - Triennale Fotografii Artystycznej - Warszawa 1988.
 • Medal brązowy - konkurs "Portret" - Jelenia Góra 1989.
 • Nagrody za twórczość fotograficzną w całokształcie: 
 • Nagroda Gazety Olsztyńskiej 1997 - "Laur 97" - wybitna postać roku.
 • "Atut 98" - za albumy prezentujące Warmię i Mazury.
 • Nagroda Wojewody Olsztyńskiego za promocję Warmii i Mazur 1998.
 • Nagroda Prezydenta m. Olsztyn za twórczość fotograficzną 1999.
 • Nagroda Prezydenta m. Olsztyn za całokształt twórczości 2001.
 • Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - "Zasłużony dla kultury polskiej" 2009.
 • Nagroda Prezydenta m. Olsztyn Statuetka Św. Jakuba 2010.

Autor albumów fotograficznych: 
 • "Kościoły Warmii" - AFW "Mazury" 1991.
 • "Frombork" - AFW "Mazury" 1991.
 • "Huits Siecles D`Eglises Polonaises le cas du Ermland" - Romain Pages Editions 1992.
 • "Warmia i Mazury" , współautorstwo z Ryszardem Czerwińskim - Wyd.Baturo 1994.
 • "Olsztyn" - Wyd.Baturo 1995.
 • "Mazury-kraina wielkich jezior" - Wyd.Baturo 1996.
 • "Las" - Wyd. Buffi 1997.
 • "Warmia" - Wyd.Buffi 1999.
 • "Kościoły i kaplice Archidiecezji Warmińskiej" t.1 i t.2 -Kuria MAW 1999.
 • "Kronika Olsztyńska" K.I.Gałczyńskiego - Wyd.Buffi 2001.
 • "Olsztyn" - Wyd.Buffi 2002.
 • "Zdania i uwagi" A.Mickiewicza - Oficyna Wydawnicza 4K 2003.
 • "Pieśni ufnego serca. Psalmy." - Oficyna Wydawnicza 4K, Bytom 2003.
 • "Na Mazurach i Warmii" - Wyd.Buffi, Bielsko-Biała 2004.
 • "Olsztyn" - Wyd.Buffi, 2006.
 • "Światło" - Wyd.Buffi, 2006.
 • "Kronika Olsztyńska / Chronik von Olsztyn" - Wyd.Buffi 2009.

Fotografie w wydawnictwach zbiorowych: 
 • "La Pologne" - Romain Pages Editions 1993.
 • "Polska" - AFW "Mazury" 1994.
 • "Góry Polskie" ¬ Wyd.Baturo 1966.
 • "10-lecie Polski Niepodległej 1989-1999" - Fundacja Księgi 10-lecia Polski Niepodległej i Wyd.United Pubishers 2001.
 • "Mistrzowie Polskiego Pejzażu" - ZPAF i Agencja Fine Grain 2000.
 • "Mazury i Warmia" - przewodnik - Hachette Livre Polska 2002.
 • "Warmińsko-Mazurskie" - Wydawnictwo Unitex 2003.
 • "Warmińsko-Mazurskie. Granice zjednoczonej Europy" - Dom wydawniczy Edytor - Bydgoszcz 2003.
 • "Polska w obiektywie" - Wydawnictwo National Geographic 2009.
 • "Polska - ziemia w światłach i cieniach" - Wydawnictwo Mazowsze 2009.
 • "Cerkwie" - Wydawnictwo Carta Blanca 2009.
 • "Pałace i dwory" - Wydawnictwo Carta Blanca 2009.

Wyróżnienia na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie w konkursie "Najpiękniejsze Książki Roku" dla albumów: "Warmia i Mazury" 1994, "Las" 1997, "Warmia" 1999, "Światło" 2006.

Nagroda honorowa Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek za znakomite fotografie w wielu albumach prezentowanych w konkursach "Najpiękniejsze Książki Roku" - 1998.

Autor fotografii wykorzystanych w prezentacji regionu na EXPO 2000 w Hanoverze.

Prezentacja albumów "Las" i "Warmia" w kolekcji najlepszych polskich książek na Targach Frankfurt 2000.

Wystawy indywidualne: 
 • "Fotografia M.W. " - Leszno 1981.
 • "Fotografia Ziemi"- Olsztyn 1982, Bielsko-Biała 1983, Gorzów Wielkopolski 1983, Łódź 1985, Radom 1986, Kielce 1987.
 • "Pejzaże" - Bielsko-Biała 1985.
 • "Pejzaż Północno-Wschodniej Polski" - Olsztyn 1988.
 • "Pejzaże" - Olsztyn 1991.
 • "Fotograficzne 25 lat" - BWA Olsztyn 1998.
 • "Olsztyn" - BWA Olsztyn 2002, Konsulat Polski w Kaliningradzie 2002.
 • "Spacerkiem po Olsztynie" - Francja, Chateauroux 2004.
 • "Mazurski pejzaż" - Toruń 2004.
 • "Cztery pory roku na Warmii i Mazurach" - Niemcy/Bawaria, Ellingen 2008, Gelsenkirchen 2008, Hof 2009

Wystawy zbiorowe: 
 • "Polska fotografia krajobrazowa 1944-1984" - Kielce 1985.
 • "Salon zaproszonych" - Łódź 1984.
 • "Salon zaproszonych" - Łódź 1986.
 • Wystawa z okazji 40-lecia ZPAF - Warszawa 1987.
 • "Krajobrazy świata w fotografii polskich podróżników" - Warszawa 1987.
 • "Salon zaproszonych" - Łódź 1988.
 • "Wystawa fotografii górskiej" - Bielsko-Biała 1988.
 • "Olsztyńskie Klimaty" - BWA Olsztyn 2003.
 • "Kochajmy Warmię" - Offenburg 2005, Gelsenkirchen 2006, Chateauroux 2006, Osnabrück 2006.