Fotomotif Festival Olsztyn
Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie
10-538 Olsztyn,
ul. Dąbrowszczaków 3
(Kamienica Naujacka)

tel. (089) 522 13 60
fax. (089) 522 13 51
fotomotif@mok.olsztyn.pl