Fotograficzny Opencaching dla dzieci

Zabawa polega na odnajdowaniu w plenerze ukrytych skrzynek, które znajdowane będą przy pomocy urządzenia GPS i dostępnych materiałów (np. zdjęcia okolicy ukrycia skrzynki).
W skrzynkach znajdują się przedmioty, które można będzie wymieniać na inne, wpisywać się do notesu jako Znalazca skrzynki oraz wykonywać zadania fotograficzne w niej ukryte.

Aby zabrać jedną rzecz ze skrzynki, trzeba mieć jedną rzecz na wymianę.

Zabawę poprowadzi Przewodnik z urządzeniem GPS, dzięki któremu skrzynki zostaną odnalezione przez uczestników gry. Uczestnicy zabawy mogą posługiwać się swoimi urządzeniami GPS.

Zabawa przeznaczona jest dla dzieci w wieku 10-16 lat za pisemną zgodą rodziców, którą podajemy poniżej. Zgodę rodzica prosimy o doręczenie Przewodnikowi przed rozpoczęciem zabawy.

Zabawa rozgrywać się będzie na terenie miasta Olsztyna w miejscach związanych z tematem Fotomotif Festival Olsztyn 2010 - Wodą.

Więcej o idei Opencachingu znaleźć można tu: www.opencaching.pl

Do pobrania: Formularz zgody rodziców na udział w Fotograficznym Opencachingu    >>>
PDF       DOC