Angelika "Tarantella" Cieśniarska
urodzona w1977 w Krakowie
fotografuje od 1999 roku
do 2005 roku  fotografowała tylko  konie, szczególnie konie arabskie.
Współpracowała w tych latach z miesięcznikami "Koń Polski", "Świat
Koni"  i "Koński Targ", publikując często swoje fotografie na lamach tych
czasopism.
Również maluje.  Wiele jej prac, których domeną jest tematyka końską
jest w prywatnych kolekcjach nie tylko w Polsce, ale też w Niemczech i USA.
Do dziś uczestniczy w plenerach artystycznych o tej tematyce, których
efektem są wystawy powstałych prac.
Od października 2005 roku mieszka na stale  w Wielkiej Brytanii. Ta data jednocześnie
jest "zwrotem" w jej kierunku fotograficznym, gdyż zmiana miejsca
zamieszkania sprowokowała ją także do zmiany albo raczej poszerzenia
swoich zapatrywań. Do końskiej fotografii doszły krajobrazy, portrety,
ale następną jej namiętnością równającą się końskiej pasji stały się
pokazy lotnicze, licznie odbywające się w Wielkiej Brytanii.

Jak mówi Angelika, "Owszem, zawsze zadzierałam głowę do góry na dźwięk samolotu, odkąd pamiętam, ale teraz , nareszcie,  przynajmniej zdecydowałam się wziąć
aparat do ręki. I chyba tak już zostanie do końca moich dni."

powrót do listy autorów