Justyna GENTILE Łada
Justyna GENTILE Łada - urodzona 12 grudnia 1977 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim. Absolwentka historii sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie obroniła
z wyróżnieniem pracę dyplomową z historii sztuki średniowiecznej powszechnej oraz podyplomowego studium Public Relations w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Na co dzień inspektor w Zespole Prasowo - Informacyjnym w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, po godzinach z pasją wspiera działania podejmowane przez ostrowiecką Galerię Fotografii MCK. Jest jednym z członków założycieli działającego przy niej od 2003 roku Fotoklubu Galeria MCK, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu historii sztuki, współorganizuje plenery twórcze, pomaga przy organizacji wystaw. Podejmuje działania na rzecz konsolidacji i promocji ostrowieckiego środowiska fotograficznego.
Fotografią zajmuje się od 2002 roku. Uprawia fotografię inscenizowaną, akt i portret. Swoje prace prezentowała na kilkunastu wystawach zbiorowych. Cykl "Uwikłana" jest pierwszą indywidualną prezentacją autorskiego projektu artystki (Szczecin 2009, Londyn 2009).
W kwietniu 2009 roku została przyjęta do Związku Polskich Artystów Fotografików.

Fascynuje mnie fotografia inscenizowana, którą traktuję jako rodzaj autoteatru. Jest dla mnie czymś w rodzaju swoistego ekshibicjonizmu. Jako młoda stażem autorka poprzez swoją fotografię pragnę wyrzucić z siebie własne niepowtarzalne wizje, głęboko ukryte
w podświadomości niepokoje, emocje. Staram się nadawać właściwą formę plastyczną tak, aby przekaz stawał się klarowny i szeroko, mam nadzieję zrozumiały. Fotografię traktuję jako sposób ekspresji samej siebie. Inspiracji poszukuję w sobie, w swoich emocjach oraz
w obrazach znanych mi z historii sztuki - u "wielkich mistrzów". Najbardziej cenię sobie malarstwo przełomu średniowiecza i renesansu, które nauczyło mnie wykorzystywania kodu symboli oraz malarstwo surrealistów. Pomysły na zdjęcia zaczynają się od nurtujących mnie problemów, które potem staram się przenieść na grunt fotograficzny. Obca mi jest stylistyka "decydującego momentu". Moje fotografie są starannie zaplanowane, światło, kadr, gesty, kostium, to następstwo wizji i pomysłów rodzących się w mojej wyobraźni. Nie interesuje mnie zastana rzeczywistość, a twórczą podnietę stanowi akt kreacji, możliwość jej przetwarzania, prezentowania jej poprzez pryzmat własnego ja.
Fotogramy z cyklu powietrze są częścią realizowanego od 2003 roku autorskiego projektu zatytułowanego "ARCHE". Za pomocą fotograficznego medium, przy świadomym budowaniu nastroju prac za pomocą światła i kadru, podejmuję w nim często poruszany w historii sztuki motyw czterech żywiołów, które od zarania dziejów fascynowały filozofów i determinowały ludzkie życie. Cykl ten tworzą fotogramy ukazujące postaci o nieco androgenicznych sylwetkach, które dzięki swojej nagości oraz gestom nadają  poszczególnym scenom - sytuacjom właściwy dramatyzm. Nagość - stan najbardziej pierwotny i naturalny dla człowieka zestawiam w nim z czterema żywiołami, które według licznych koncepcji filozoficznych są podstawowymi pierwiastkami tworzącymi wszechświat, stanowią o ludzkim charakterze czy typie osobowości. W zestawie tym przy zminimalizowanej ilości wykorzystanych rekwizytów, przy pomocy przemyślanych źródeł światła staram się kreować nastrój i emocje jakie mogą być utożsamiane z poszczególnymi żywiołami. Nagość, światło i gest to podstawowe elementy budujące nieco teatralną wizję moich "żywiołów".